Make your own free website on Tripod.com

ศิลปแบบพม่า

          พระพุทธรูปศิลปแบบพม่านั้นแสดงออกในลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่องเป็นสำคัญ  พระพุทธรูปทรงเครื่องเหล่านี้สร้างขึ้นตามทัศนคติ  พระศรีศากยมุนีในคราวจำแลงเป็น พระมหาจักรพรรดิ เพื่อโปรดพระมหาชมพูตามความในมหาชมพูบดีสูตร เนื่องพระมหาชมพูเป็นกษัติรย์ที่มีทิฐิมานะมากจึงจำต้องจำแลงมาในลักษณะของพระมหาจักรพรรดิที่ทรงเครื่องราชทับจีวรอยู่

  คตินี้จะมีเฉพาะเอเชียอาคเนย์เท่านั้น  พระพุทธรูปทรงเครื่องดังกล่าวพบในศิลปพม่าแบบเมืองพุกาม ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18ด้วยการแสดงพระพุทธรูปทรงเทริด ทรงกรองศอรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่เครื่องทรงเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปแบบอินเดียแบบปาละทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองพุกามเท่าใหร่นัก  

   จากสภาพภูมิศาสตรที่ไกล้ชิดกันนี้เองทำให้รูปแบบศิลปกรรมแพร่ขยายเข้ามาสู่ศิลปพม่า  ถึงแม้ว่าคติและประวัติเรื่องราวในพุทธศาสนาตอนนี้จะไม่เป็นที่รู้จักในศิลปแบบปาละก็ตาม

 

Burmese Art

The Buddha images of Burmese origin included in this collection are marked by elaborate regalia worn over the monastic  robes, supposedly representing Sakayamuni Buddha as Chakravartin According to an episode in the Mahajambupati Sutra Sakayamuni Buddha dressed in this regal style to humble King Mahajambupati, a vainglorious monarch.

This particular representation was only  popular in southeast Asia.

Mandalay Burmese Buddha

A youthful, sweet-faced image of the Buddha wearing a robe elaborately folded, edged and decorated, often with inset mirror glass, has attained great popularity and has become known as the 'Mandalay Buddha'. For many people, it came to epitomize the Burmese representation of the Buddha.

Late 18th century-- early 19th century Buddha images in Central Myanmar had in many cases shed their onion-type lotus finial for one shaped like a pointed lotus bud. This is the case for example, in the great alabaster Buddha image of the Kyauktawgyi pagoda, Amarapura, created by King Pagan Min in 1847. Yet in 1855, Linnaeus Tripe photographed in Amarapura a huge Buddha image of unprecedented Ava-Amarapura style. It had a broad ushnisha, no lotus finial and a more elaborate draping of the uttarasanga (outer robe) than usual. This may be based on the design of Rakhine Buddha images.

 

Mandalay images often have a broad band across the forehead. The hair hugs the head in tight curls and covers a broad prominent ushinsha. There is no lotus finial above. The images are frequently seated in vajrasana with the right hand in the bhumisparsa mudra and the left lying in the lap. The uttarasanga is worn in the open mode and the sanghati is folded decoratively on the left shoulder. Wood, alabaster and bronze have been the favoured materials. Many Buddha images are lacquered and gilded, including the face and body, the latter in accordance with the suttas (discourses of the Buddha) which relate that his complexion was like bronze, the colour of gold.

Most standing Buddha images wear the uttarasanga in the closed mode, covering the arms and chest and held at each side of the lower body by downward stretched hands. Below, at its lower centre, appears the antaravasaka. The sanghati flows in multitudinous folds from the left shoulder. In this right hand the Buddha holds the medicinal myrobalan fruit. This suggests that the image is Bhaisajyaguru, a form of the Buddha of Healing, one of whose attributes is the myrobalan
.

 About us from me to DiscoveryThailand collectionWeb board    หน้าแรก คำนำ , สารบัญ เกี่ยวกับดิสคอฟเวอร์รี่ไทยแลนด์    , สมุดเยี่ยม
 Amulet Showroom  Sukhothai land of happy morning    รวมบทความ สาระน่ารู้     หน้าที่ 1  , หน้าที่2  ,  หน้าที่ 3 เชียงแสน
 DiscoveryThailnd1   Buddha Image Showroom1          ห้องโชวพระพุทธรูป ห้องที่ 1 ,  ห้องที่ 2  ,  ห้องที่ 3  ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6
 Guestbook   Buddha's Showroom 2          ห้องโชว์พระเครื่อง    ,  โชว์รูมที่ 1 ,   โชว์รูมที่ 2    ,  โชว์รูมที่ 3   ,
 history data page1     history data page 2   Khmere    โชว์รูมที่ 7     , โชว์รูมที่ 8
   History and style  of Asia Art    ข้าสู่ดิสคอฟเวอร์รี่ไทยแลนด์ เพจเดิม , Lock on to old discovery Thailand  
 

 DiscoveryThai old page   old page 2Showroom6

   เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสุโขทัยหรือ , เครื่องชามสังคโลก  คาถาชินบันชร  
 Buddha image showroom3   Showroom4      บทความการแบ่งประเภทพระพุทธรูปในประเทศไทย โดยใช้ศิลป
 History of Angkon art   Gellory Angkon    บทความประวัติศาสตร์ศิลปเขมร พระรอดวัดมหาวันเว็บบอร์ดพระเครื่อง
 Gellory Angkon2    Other style  buddha in thai    สู่บทพระเวทย์     อาณาจักรโยนก  การพิจรณาอายุศิลปวัตถุ
 Showroom5   Showroo7    Showroom8    ศิลปนครลำพูนตอนที่ 1  ;  ศิลปนครลำพูนตอนที่ 2
 Sakyamuni Buddha  in Thailand, Buddha image in      แกลลอรี่ศิลปเขมร1 แกลลอรี่ศิลปเขมร2 ;ภาพเขียนโบราณ
 Burmese  ,lao and ,Chan style    รวมเรื่องสั้นที่มาจากเรื่องจริงในชีวิตของผม
 Deep to majic of old Ceramics in Thailand    เงื่อนไขและการส่งสินค้า      ทักษะบางประการในการพิจรณาพระพุทธรูป
 Old picture  Shiping  policy    พระแท้ราคาทุนส่งท้ายปีเก่า (สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก)