Make your own free website on Tripod.com
 

พระกำแพงเม็ดขนุนพิมพ์เล็ก  Thai amulet "Kampang leelar medkhanun Pimlek"

 
 

 
 
Name     Thai amulet Kampang medkhanun pimlek   ชื่อ     พระกำแพงเม็ดขนุน พิมพ์เล็ก
Materiel  terra-cotta and powder mixed   วัสดุ   ดินเผาผสมผงเกษรดอกไม้ร้อยแปด
Style  Early  Sukhothai  style 14-15 century AD.   ศิลปะ  สุโขทัยตอนปลายต่อเนื่องอยุทธยา ราวพุธศตวรรษที่ 19
     
Owner Discoverythailand co.th            Price 1,300,000 ฿   เจ้าของ ดิสคอฟเวอร์รี่ไทยแลนด์  ราคา 1,300,000 บาท
 
 

พระกำแพงเม็ดขนุนพิมพ์เล็กเนื้อหนึกนุ่มจัด ที่ปรากฏร่องรอยการหดตัวของเนื้อพระชัดเจน(บริเวณเส้นขอบทั้งสองข้าง)

เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของพระกำแพงเม็ดขนุน

ก็คือสีสำหรับสีนั้นพระพิมพ์นี้มีเกือบทุกสีในระบวนการสีของพระเครื่องด้วยกัน กล่าวคือ จำพวกสกุลแดง ก็จะมีความแดงที่ไม่สดนัก ถ้าเข้มก็จะเป็นแดงคล้ำดังเช่นสีชาดก้อน หรือถ้าอ่อนก็เช่นสีอิฐ จากนั้นก็เป็นแดงอมเหลืองอันเป็นสีที่สว่างอันออกในลักษณะสีส้ม ซึ่งจะมีความจัด อ่อนลดหลั่นกันไปอีก และจำพวกเหลืองแก่ นี้จะเป็นสีที่สดสวยกว่าสีอื่นทั้งมวล ในสกุลพระกำแพงเม็ดขนุนด้วยกัน นอกจากนั้นก็เป็นจำพวกเหลือง สีเหลืองนี้มีสีค่อนข้างแห้งและนวลเช่นใบไม้แห้ง พิกุล แห้งมากกว่าเหลืองสด เหลืองสดที่ปราศจากการอมแดงนั้นพบน้อย นอกจากนี้ความอ่อนของสีเหลืองยังปรากฏอีกหลายระดับ จนถึงสีใบลานหรืออ่อนกว่าซึ่งบางท่านนิยมกำหนดเป็นสีขาวก็มี สำหรับสีสำคัญและดูง่ายที่สุดก็คือพวกสีน้ำตาล สีน้ำตาลของพระกำแพงเม็ดขนุนนั้น เป็นสีน้ำตาลเหลืองคล้ำ และแทรกด้วยเขียวเท่าเล็กน้อย กับมีความอ่อนแตกต่างออกไปอีกหลายระดับ ตั้งแต่น้ำตาลสีขี้ผึ้งผสมจนถึงน้ำตาลแก่เม็ดมะขาม พระกำแพงเม็ดขนุนสีน้ำตาลนั้น เป็นจำพวกเนื้อละเอียดนุ่มแทบทั้งสิ้นจึงดูง่ายมาก นอกจากพระเนื้อละเอียดนุ่มปานกลาง และทั้งสีและเนื้อมีกจะมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์ เนื้อแบบนี้ถ้าหากมิได้ใช้แล้วเมื่อใช้แว่นขยายมากเท่าส่องดู จะเห็นความละเอียดยิบของมวลสารที่ประกอบกันเป็นหนึ่งเนื้อเกษตร แต่ถ้าเป็นพระผ่านการใช้แล้วลักษณะดังกล่าวจะคงไว้ตามซอกต่างๆ ส่วนเนื้อที่สึกเพราะสัมผัสก็มักจะดูนุ่มจัดมากเช่นกัน

 

จากการพิจารณาพระกำแพงเม็ดขนุนแล้วได้หลักบางประการอันประกอบด้วย

1. บริเวณส่วนที่ยังมีเศษรักติดอยู่มักจะไม่เกิดคราบและรักนี้เมื่อร่อนออกไปแล้วปรากฏฝ้าขาวจับหนือผิว พอสังเกตเห็นสีเนื้อพระได้กำไร

2. พระกำแพงเม็ดขนุนนี้คราบเกาะอยู่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพระอื่นๆ ทั้งนี้มีผู้รู้ให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นพระที่มีเนื้อละเอียด ผิวแน่นเนียนและมีสารผสมในเนื้อพระมากอย่าง (คล้ายน้ำมัน) ที่ทำให้คราบเกาะได้ยากประการหนึ่งลักษณะที่อยู่ในกรุของพระถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่เกิดคราบได้ยากประการหนึ่งและเนื้อพระเป็นวัสดุที่ยากต่อการจับตัวของคราบอีกประหนึ่ง

3. เนื้อพระกำแพงเม็ดขนุนประเภทละเอียดนุ่ม แต่ผิวไม่แน่นอันมีลักษณะคล้ายเกษตรนั้นมักจะไม่มีคราบคงจะเป็นเพราะความเหนียวแน่นของเนื้อพระมีน้อยคราบที่จับผิวจึงง่ายต่อการหลุดเมื่อชะล้าง และก็คงจะหลุดไปเสียหมด เมื่อนำพระออกจากรุในระยะแรกๆ