Make your own free website on Tripod.com
   
   

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเนื้อจัดสีเข้มจัดองค์พระมีชำรุดหักด้านตรงกลางองค์พระและ ด้านหลังที่บิ่นหายไป

จากการพิจารณาพระกำแพงเม็ดขนุนแล้วได้หลักบางประการอันประกอบด้วย

1. บริเวณส่วนที่ยังมีเศษรักติดอยู่มักจะไม่เกิดคราบและรักนี้เมื่อร่อนออกไปแล้วปรากฏฝ้าขาวจับหนือผิว พอสังเกตเห็นสีเนื้อพระได้กำไร

2. พระกำแพงเม็ดขนุนนี้คราบเกาะอยู่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพระอื่นๆ ทั้งนี้มีผู้รู้ให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นพระที่มีเนื้อละเอียด ผิวแน่นเนียนและมีสารผสมในเนื้อพระมากอย่าง (คล้ายน้ำมัน) ที่ทำให้คราบเกาะได้ยากประการหนึ่งลักษณะที่อยู่ในกรุของพระถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่เกิดคราบได้ยากประการหนึ่งและเนื้อพระเป็นวัสดุที่ยากต่อการจับตัวของคราบอีกประหนึ่ง

3. เนื้อพระกำแพงเม็ดขนุนประเภทละเอียดนุ่ม แต่ผิวไม่แน่นอันมีลักษณะคล้ายเกษตรนั้นมักจะไม่มีคราบคงจะเป็นเพราะความเหนียวแน่นของเนื้อพระมีน้อยคราบที่จับผิวจึงง่ายต่อการหลุดเมื่อชะล้าง และก็คงจะหลุดไปเสียหมด เมื่อนำพระออกจากรุในระยะแรกๆ

ดังนั้น พระกำแพงเม็ดขนุนส่วนมากจึงมีคราบจับน้อย หรืออาจจะกล่าวโดยทั่วไปได้ว่าพระแพงเนื้อดินละเอียดนุ่มจัดนี้ ทุกพิมพ์จะมีคราบจับน้อยก็ได้

นอกจากเรื่องคราบแล้ว ในสมัยก่อนประมาณ 30 ปีผ่านมานี้ ได้รับคำอธิบายจากนักสะสมพระรุ่นใหญ่ ให้รู้จักกับไคล ซึ่งคู่กับคราบไคลเป็นสิ่งที่เกาะกับผิวพระกำแพงเม็ดขนุนบางองค์ที่บางและมีสีคล้ำ เขียวอมน้ำตาลแก่ จับเป็นตอนๆ ประปรายและมาในสมัยปัจจุบัน บางท่านก็เรียกว่าไคลบ้างก็เรียกว่าคราบดำและถ้าสีเข้มจุดเล็กๆ ก็เรียกว่า ราดำ แล้วถ้าพิจารณาแล้วสันนิษฐานดูก็ควรจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจำพวกพืชเช่น ตะไคร้น้ำเกาะในขณะบรรจุอยู่ในกรุ ซึ่งชำรุดอากาศผ่านได้แล้วเมื่อนำพระออกมาภายนอกผิวแห้งขึ้นกับเมื่อใช้ไปนานๆ สภาพคล้ายกับไคลดังกล่าวนั้น
 

สำหรับพระกำแพงเม็ดขนุนที่บรรจุในกรุต่างๆ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง เมืองกำแพงเพชรนี้หากจะแบ่งแยกความแตกต่างของเนื้อดิน ที่มีอยู่ตามกรุแล้วจะพิจารณาได้ในขอบเขตกว้างๆ เท่านั้น เพราะหลักฐานที่ปรากฏลางเลือนมาก อันล้วนแต่เป็นคำบอกเล่าต่อๆ กันมาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหากจะกำหนดแนวกว้างๆ ก็จะปรากฏว่า เนื้อชนิดละเอียดนุ่มจัดเท่านั้นมักจะมีในกรุวัดพระบรมธาตุและกรุใหญ่-น้อยที่อยู่ใกล้เคียงกัน โดยจะมีเนื้อรวมทั้งสีต่างๆ ละม้ายกันส่วนกรุที่มีอาณาบริเวณห่างออกไปอีกแต่ยังอยู่ในละแวกทุ่งเศรษฐีด้วยกันนั้นประเภทเนื้อนุ่มแน่นจัดปรากฏน้อย โดยเฉพาะของกรุวัดพิกุล แม้ว่าเนื้อละเอียดเช่นกันแต่ก็จะมีความนุ่มน้อยกว่า โดยจะเป็นประเภทเนื้อค่อนข้างแกร่งเสียเป็นส่วนใหญ่ส่วนประเภทเนื้อละเอียดนุ่มแต่ความเนียนของผิวไม่แน่นนักจะมีความสม่ำเสมอของเนื้อดีทั่วองค์ ก็จะปรากฏมีอยู่ในกรุต่างๆ ใกล้เคียงกันกับกรุวัดพระบรมธาตุเป็นส่วนมาก ส่วนที่อยู่ห่างออกไปนั้น ไม่ค่อยพบ หากจะพิจารณาในด้านมวลสารสำคัญที่ผสมในเนื้อดิน อันได้แก่ว่านดอกมะขามกับเม็ดแร่แล้วจะปรากฏว่า เนื้อของกรุวัดพิกุลมักจะมีขนาดใหญ่ละจำนวนมากกว่าของกรุพระบรมธาตุ