Make your own free website on Tripod.com
         
 

แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอศรีสัชนาลัย

วัดช้างล้อม มีเจดีย์ทรงลังกาองค์ใหญ่เป็นหลักของวัด ที่ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นประประดับอยู่โดยรอบทั้งหมด 39 เชือกสันนิษฐานว่า พ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้สร้างวัดนี้ค่ะตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่าอ.ศรีสัชนาลัย บริเวณที่เรียนว่า"แก่งหลวง"ตัวเมืองเก่าศรีสัชนาลัย จะอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำยมห่างจากตัวอำเภอศรีสัชนาลัย

วัดเขาพนมเพลิง ตั้งอยู่บนยอกเขาลูกเตี้ย ของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสิ่งที่สำคัญของวัดนี้อยู่ที่ตัวพระเจดีย์ศิลาแลง และวิหารใหญ่ด้านหน้า

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวัดพระธาตุเมืองเชลียง หรือวัดพระปรางค์ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย ลงไปทางใต้

วัดเขาสุวรรณคีรี อยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากยอดเขาพนมเพลิง 200 เมตร และมีความสูงกว่ายอดเขาพนมเพลิงเล็กน้อย

วัดเจดีย์เจ็ดแถว นับมีความสวยงามมากกว่าวัดอื่นในสุโขทัยเพราะมีเจดีย์แบบต่างๆ กันมากมายเป็นศิลปะสุโขทัยแท้ก็มีเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยผสมสุโขทัยก็มี นอกจากนี้ภายในเจดีย์บางองค์ยังมีภาพเขียนผนังอีกด้วย

วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ อยู่ไม่ห่างจากวัดเจดีย์เจ็งแถงนักมีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบสิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือ เจดีย์ทรงลังกา

วัดสวนแก้วอุทยานน้อย มีพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นหลักของวัดด้านหน้าของซุ้มประดิษฐานพระ

พุทธรูปทางด้านทิศตะวันตกมีสระน้ำอยู่สระหนึ่งทำให้สันนิษฐานว่าวัดนี้คือ

วัดแก้วราชประดิษฐานที่มีอยู่ในพงศาวดารเหนือนั้นเอง

 

การเดินทาง

การเดินทางไปศรีสัชนาลัยจากตังเมืองสุโขทัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 สุโขทัย-สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ถึงบริเวณกิโลเมตร 64 เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามแม่น้ำยม จะมีทางแยกขวาเข้าอุทยานฯประมาณ 2 กิโลเมตรระยะทาง 68 กิโลเมตรหรือโดยสารรถประจำทางสุโขทัย - ศรีสัชนาลัยตามทางหลวงหมายเลข 1201 ไปจนถึงตำบลเมืองเก่า บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำยมแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานฯ อีก 2 กิโลเมตรรวมระยะทาง 22 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เปิดให้นักท่องเทียวเข้าชมทุกวันตั้งแต่ 08.30-17.00น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท นักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวิทยากรนำชม หรือสอบถามรายละเอียดได้ทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทร. 055 679211

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) ตั้งอยู่เหนือเมืองศรีสัชนาลัยไปประมาณ 4 กิโลเมตรมีเตาเผาที่ขุดพบแล้ว 500 เตาในบรัเวณยาวประมาณ 1 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมของเมืองศรีสัชนาลัย มีการขุดพบเครื่องสังคโลกทั้งในสภาพสมบูรณ์และแตกหักเป็นจำนวนมากลักษระเตาเผาจะเป็นรูปยาวรีคล้ายประทุนเรือจ้างประมาณ 7-8 เมตร จะเปิดให้นักท่องเที่ยวชมตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ค่าธรรมเนียมเข้าชม คน"ทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 20 บาท

 

การเดินทาง จากบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยไปทางทิศเหนือ ทางประตูหม้อไปถึงบ้านเกาะน้อยราว 5 กิโลเมตรจะเห็นฃากเตาเผาโบราณเรียงรายอยู่โดยทั่งไปหรือจากตังอำเภอศรีสัชนาลัย ใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1201 ลงมาที่บ้านเกาะน้อยประมาณ 7 กิโลเมตร จะเห็นอาคารศูนย์ อยู่ทางซ้านมือ

 

 

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)

มีพื้นที่ประมาณ 133.250 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ป่าไม้ย้งอุดมสมบูรณ์ทิวทัศน์งดงามมาก แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานๆ เช่น

น้ำตกตาดดาว เป็นน้ำตกขนานใหญ่สูงประมาณ 50 เมตรระยะทางเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 4 กม.

น้ำตกตาดเตือน เป็นลานหินกว้างและแอ่งน้ำเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเดินทางจากจุดจอดรถเพียง 300 เมตร

น้ำตกห้วยทรายขาว เกิดจากลำห้วยทรายขาว มี 7 ชั้น ลดหลั้นกันไปอยู่ใจกลางขุนเขาค่ะ และแมกไม้อันสวยงามห่งจากที่ทำการอุทยานฯ 3 กม.

ถ้ำธาราวสันต์ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ห่งจากที่ทำการฯ 1.5 กม.

ถ้ำค้างคาว เป็นถ้ำขนานใหญ่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมากเลย เป็นที่อยู่ของค้างคาวนับสายตัว ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 20 กม.    

ปัจจุบัน อุทยานฯ มีที่พักบริการจำนวน รวม 8 หลังอัตราค่าที่พัก 800- 1000 บาท ตาอคืนและยังมีเต็นท์ไว้บริการ ให้เช้าด้วย เป็นเต็นเล็กพักได้ 2 คน หลังละ 40 บาทต่อคืน มี 11 หลังเต็นขนาน 4 คนหลังละ 60 บาท/คืน มี 9 หลังและเต็นท์ขนาด8 คนหลังหละ 120 บาท/คืน มี 5 หลังสำหลับนักท่องเที่ยวที่นำเต็นท์มาเอง ทางอุทยานฯ คิดค่าสถานที่ 10 บาทต่อคน/คืน   ติดต่อจองที่พักหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการบ้านพัก กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร.02-5795734-5797223 หรือจดหมาย ที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตู้ ปณ.10 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 055 - 6192145

การเดินทางจากสุโขทัย"ปอุทยานฯมีหลายเส้นทางเช่น

  1. จากจังหวัดใช้เส้นทางหมายเลข 101 ถึงอำเภอศรีสัชนาลัย เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าสถานนีตำรวจภูธร อ.ศรีสัชนาลัยผ่านหน้าโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เลี้ยวซายไปตามทาง 1201 ถึงบ้านหนองอ้อ เลี้ยวขวาตามเส้นทางสารจิตรเลี้ยวขวาตามเส้นทางผ่านบ้านแก่ง บ้านปากคะแยง และบ้านป่าคาถึงที่ทำการอุทยานฯรวมระยะทางประมาณ 51 กม.   
  2. จากจังหวัดตามเส้นทางหมายเลข 101 ถึง อ.สวรรคโลก เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1048 ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหมายเลข 1201 ถึงบ้านเก่า เลี้ยวซ้ายผ่านถนนถึงบ้านสารจิตร ไปตามเส้นทางบ้านสารจิตร - อุทยานฯ ระยะทางประมาณ 51 กม.
  3.  จากจังหวัดตามเส้นทางหมายเลข 101 ถึง อ.สวรรคโลก เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1048 ถึงบ้านหัวฝายตรงหลัก กม.ที่32 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1113 จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางหลวงหมายเลข 1294 ระยะทาง 51 กม.ถึงอุทยานฯ

ทั้งนี้ตามเส้นทางการเดินทางจะมีป้านบอกเส้นทางชัดเจนสำหรับการเดินทางโดยรถประจำทางจะมีรถอกจากศรีสัชนาลัยวันละ 1 เที่ยว โดยสารออกเวลาประมาณ 10 .00 น. ของทุกวัน

 

 

ประเพณีและเทศกาลต่างๆของสุโขทัย

  ชื่องานและรายละเอียด

งานวันพ่อขุนรามคำแหง มหาราช

จัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม ณ บริเวณอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อเป็น การรำลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ขจรขจายไปทั่ว ในงานมีการทำบุญ ตักบาตรและพิธีทางศาสนา ขบวนสักการะพ่อขุนฯ พิธีบวงสรวง การเล่นพลุ ตลอดจนนาฏศิลป์และมหรสพทั้งกลางวันและกลางคืน

ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว

เป็นงานประเพณีอุปสมบทของชาวไทยพวนที่บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัช นาลัย กำหนดการจัดงานในวันที่ 7-8 เมษายน ลักษณะเป็นการอุปสมบทหมู่ แห่ด้วยช้างเป็นขบวนประมาณ 20-30 เชือก มีการตกแต่งนาค (ผู้จะบวช) และช้างอย่างสวยงาม และมีการประกวดกันระหว่างเจ้าภาพเป็นประจำ ทุกปี

งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน

จัดขึ้นในวันสงกรานต์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นการสืบทอด งานประเพณีเก่าแก่ของสุโขทัย ดังหลักฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ว่า "คนสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอย ทาน" กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย พิธีทางศาสนา ขบวนแห่สงกรานต์ การแสดงนาฏศิลป์ และละครประกอบแสงเสียง การเล่นไฟ การประกวด ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

งานลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ

งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ เป็นงานประเพณีที่จังหวัดจัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนสิบสองของทุกปี ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ลักษณะของ งานประกอบด้วยการลอยกระทงจุดประทีปโคมไฟ จุดตะไลไฟพะเนียง การ ละเล่นพื้นบ้าน ขบวนแห่ และระบำโบราณคดีชุด "สุโขทัย" ที่แสดงออกถึง วิถีชีวิตของชาวเมือง ตามศิลาจารึกในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของ โบราณสถาน บริเวณเมืองเก่าสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงแสง เสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของอาณาจักรแห่งนี้อีกด้วย

งานวันพิชิตยอดเขาหลวง

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชมความงามของ ธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหงอย่างใกล้ชิด โดยการเดินทาง ขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม